Det handler om deg!

Dagens byggebransje består av mange forskrifter, krav og lover. Vet du hvilke lover som omhandler deg, og hvordan forholder du deg til dem? 

Som utførende eller byggherre er det mye å forholde seg til, og det er nettopp det Byggeveiledning legger til rette for.​ 

De fleste konflikter oppstår pga manglende kommunikasjon og ikke oppfylte forventninger. Dette kunne man unngått med gode beskrivelser, forklaringer og kontinuerlig oppfølging.

Enten du er proff eller privat må du forholde deg til de lover og krav som foreligger. Les mer om hvilke som omhandler nettopp deg.

PROFF
PRIVAT
Skjermbilde 2020-11-07 kl. 12.45.59.png

Dette betyr den nye brukt boligloven for deg.

Skjermbilde 2020-11-07 kl. 13.13.37.png

Bruk en våtromskoordinator når du skal bygge et våtrom!

Skjermbilde 2020-11-07 kl. 13.21.36.png
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram
Har du behov for våre tjenester?

Besøksadresse: Rosenholm Campus, Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen

Tlf: 95 85 19 99

Kontortid: Mandag til fredag kl. 08-16